Liška a větší šelmy

Liška a větší šelmy

Dostupnost: skladem

305,- Kč (bez DPH 265,22 Kč)

V kategoriích: CHOVATELSKÁ LITERATURA

Výrobce: Brázda

Autor: V. Škaloud. Povídání o naší srstnaté zvěři autor napsal především pro myslivce, znalce a přátele přírody. Nakladatelství Brázda vydává první část tohoto rozsáhlého a kompletního díla, která je věnována větším šelmám, tj. lišce, psíkovi mývalovitém, mývalovi, šakalovi, medvědovi, rysovi a kočce.

Kniha je v mnoha směrech originální. U jednotlivých druhů detailně popisuje vzhled, životní prostředí a získávání potravy, kapitoly o rozmnožování sledují všechny fáze, tj. říji a její projevy, porod a péči o mláďata i jejich osamostatňování, také poznatky o chování jsou popsány velmi podrobně (chování teritoriální, potravní, sociální, denní aktivita). Autor tak ve svém díle shrnuje téměř všechny dostupné poznatky, které jsou o jednotlivých druzích známy. Zaměřuje se i na interpretaci poznatků v širších souvislostech, především geografických – neomezuje se jen na střední Evropu, ale i na další evropské a někdy i asijské a severoamerické regiony (podle rozsahu rozšíření jednotlivých druhů). Srovnává také příbuzné druhy nebo poddruhy, včetně kožešinových (liška) nebo domácích zvířat (kočka). Poznatky o životě zdivočelých koček v naší přírodě jsou v myslivecké literatuře zcela ojedinělé. Patrně u nás první jsou i stručné monografie psíka mývalovitého a mývala, kteří jsou stále častějším úlovkem našich myslivců.

Kniha je zaměřena především na to, aby v maximální míře seznámila myslivce i další zájemce o přírodu s detaily o životě našich větších druhů šelem. Je založena především na textu, tj. na podrobných popisech tematiky. Text je doplněn několika perokresbami O. Tripese. Z důvodu lepší cenové dostupnosti knihy však nebyly zařazeny barevné fotografie, kterých je publikováno v odborných časopisech, speciálních fotografických publikacích i na internetu nepřeberné množství. Fotografie sice knihu zatraktivní, ale až na vzácné výjimky detailní poznatky o životě zvěře nepřinášejí, to je realizovatelné pouze podrobným textovým popisem.

Tato kniha by měla zacelit mezery v původní české myslivecké literatuře týkající se uvedených šelem, neboť u nás dosud mnoho knih o trofejových šelmách nevyšlo. Skutečně dobrý myslivec, který není pouhým lovcem nebo dokonce střelcem či uctívačem trofejí, by měl mít o biologii naší zvěře maximální znalosti, a právě k tomu se snaží kniha Liška a větší šelmy přispět. Pokud bude o tuto tematiku u myslivecké veřejnosti dostatečný zájem, bude možné vydat i knihy o dalších druzích naší srstnaté zvěře.

Váz., 145 x 205 mm, 260 str., 15 obr.

ISBN 978-80-209-0372-3

Naše zboží

TOPlist